Shop Mobile More Submit  Join Login
Share res #16(Frame) by ShynJoyer Share res #16(Frame) by ShynJoyer
:..:
Add a Comment:
 
:iconmichiyo-s:
Michiyo-S Featured By Owner Mar 21, 2015
Xin
Reply
:iconconobamenhieu:
conobamenhieu Featured By Owner Mar 12, 2015
xin
Reply
:iconminhngann:
minhngann Featured By Owner Feb 20, 2015  New member
xin nhe
Reply
:iconshynsr2004:
shynsr2004 Featured By Owner Feb 12, 2015  New member Student Artist
Sao mìk k down về đc zậy bạn?
Reply
:iconshynjoyer:
ShynJoyer Featured By Owner Feb 13, 2015
Đây chỉ là khung thôi bạn
Reply
:iconshynsr2004:
shynsr2004 Featured By Owner Mar 4, 2015  New member Student Artist
k phải khung đâu bn
Reply
:iconshynjoyer:
ShynJoyer Featured By Owner Mar 4, 2015
Quick page nha bạn
Reply
:iconhana319:
Hana319 Featured By Owner Feb 5, 2015
xin
Reply
:iconcherihwang:
CheriHwang Featured By Owner Feb 5, 2015  New member
xin ạ 
Reply
:iconxoxorinaaa:
xoxorinaaa Featured By Owner Dec 25, 2014
Thank youuuuuu
Reply
:icontraitao123:
Traitao123 Featured By Owner Nov 24, 2014
xin ạ 
Reply
:iconnadeshikomf:
nadeshikomf Featured By Owner Nov 15, 2014
xin ạ
Reply
:iconpinky912:
Pinky912 Featured By Owner Oct 12, 2014
xin 
Reply
:iconmikasa2003:
Mikasa2003 Featured By Owner Sep 23, 2014
xin
Reply
:icontoilaai123:
toilaai123 Featured By Owner Sep 7, 2014
- Xin ạ
Reply
:iconannachoi-cucheoo-147:
xin ạ
Reply
:iconadelaideryani:
AdelaideRyani Featured By Owner Aug 15, 2014
xin ạ
Reply
:iconmaryjoo610:
MaryJoo610 Featured By Owner Aug 6, 2014
xin ~~~
Reply
:iconphuongbabo:
Phuongbabo Featured By Owner Jul 25, 2014  Student Interface Designer
xin nhé =)))
Reply
:iconthaovan33:
thaovan33 Featured By Owner Jul 21, 2014
xin
Reply
:iconcandy075:
Candy075 Featured By Owner Jul 21, 2014
xin ạ
Reply
:iconyumiddh2001:
Yumiddh2001 Featured By Owner Jul 19, 2014
xin ạ ^^
Reply
:iconcandy075:
Candy075 Featured By Owner Jun 20, 2014
xin
Reply
:iconcarrotsan:
Carrotsan Featured By Owner Jun 12, 2014
xin :)
Reply
:iconsoibt:
SoiBT Featured By Owner Jun 3, 2014
Nhấn vào link down thì phải down từng cái png về ả bạn :(
Reply
:iconshynjoyer:
ShynJoyer Featured By Owner Jun 3, 2014
nó là frame -_-
Reply
:iconsoibt:
SoiBT Featured By Owner Jun 3, 2014
Không ý mình là mình nhấn vào link dẫn cả bộ res rồi nhưng chả thấy download all ở đâu cả -_-
Reply
:iconshynjoyer:
ShynJoyer Featured By Owner Jun 3, 2014
ơ thế mình chịu :v bạn cố gắng lên gg seach candy scrapkits nha :v
Reply
:iconnetpro6mon:
NetPro6mon Featured By Owner Jun 1, 2014
ĐÃ FAV + WATCH + CMT rồi đó ! Mong bạn share link
Reply
:iconshynjoyer:
ShynJoyer Featured By Owner Jun 1, 2014
Cái này là frame
Reply
:iconnetpro6mon:
NetPro6mon Featured By Owner Jun 2, 2014
đâu ?
Reply
:iconshynjoyer:
ShynJoyer Featured By Owner Jun 2, 2014
frame là Quickpage đó bạn à@@ bạn cứ việc save về r chèn stock vào thôi
còn res thì lên gg seach Candy Scrap kits nha
Reply
:iconnetpro6mon:
NetPro6mon Featured By Owner Jun 3, 2014
bạn đưa link đi  , mình không thấy . XIn lỗi làm phiền
Reply
:iconshynjoyer:
ShynJoyer Featured By Owner Jun 3, 2014
Reply
:iconnetpro6mon:
NetPro6mon Featured By Owner Jun 3, 2014
THKS BẠN 
Reply
:iconshynjoyer:
ShynJoyer Featured By Owner Jun 3, 2014
Reply
(1 Reply)
:iconmayakawaii:
MayaKawaii Featured By Owner May 24, 2014
Fav + Watch + Cmt => Link Down
Reply
:iconshynjoyer:
ShynJoyer Featured By Owner Jun 8, 2014
it's quickpage
Reply
:iconnhi256:
nhi256 Featured By Owner May 23, 2014
xin
Reply
:iconshynjoyer:
ShynJoyer Featured By Owner May 23, 2014
Reply
:iconleonamun:
leonamun Featured By Owner May 23, 2014  Student Artist
- cho ḿnh xin nha <3
Reply
:iconshynjoyer:
ShynJoyer Featured By Owner May 23, 2014
Reply
:iconlalalafullylovely207:
lalalafullylovely207 Featured By Owner May 7, 2014  Student Interface Designer
xin
Reply
:iconkimnari:
KimNari Featured By Owner May 2, 2014  Student Interface Designer
xin
Reply
:icondundun27:
DunDun27 Featured By Owner Apr 27, 2014  Student
- xin
Reply
:iconheliongg:
HelionGG Featured By Owner Apr 25, 2014
- xin ạ
Reply
:iconrysheen:
RySheen Featured By Owner Apr 22, 2014  Student Traditional Artist
- Xin :)
Reply
:iconriereichan:
riereichan Featured By Owner Apr 14, 2014
Thank you for sharing. :D
Xin^^
Reply
:iconmileysmilerr:
mileysmilerr Featured By Owner Apr 12, 2014
link ?
Reply
Add a Comment:
 
×
Download PNG 900 × 900Details

Submitted on
January 12, 2014
Image Size
1.7 MB
Resolution
900×900
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
9,730 (16 today)
Favourites
294 (who?)
Comments
208
Downloads
1,264 (1 today)
×